Indregulering

Hos CD Ventilationsrens har vi stor erfaring med indregulering af forskellige typer ventilationsanlæg, herunder Genvex, Nilan, Vent-Axia, Danfoss og Dantherm. Vi tilbyder indregulering efter rensning af ventilationskanaler og -anlæg, uanset om I ønsker måling og justering af ventiler eller en komplet indregulering, som omfatter grundventilering og ventiler. Vi anvender kalibrerede flowmålere for at sikre optimal luftgennemstrømning. Udskiftning af filtre i ventilationsanlægget anbefales altid, hvis dette ikke er gjort før vores besøg.

Hvordan fungerer et ventilationsanlæg?

Et ventilationsanlæg indfører frisk luft i boligens rum gennem ventilationskanaler og indblæsningsventiler, mens luften suges ud via udsugningsventiler i køkken, bad og bryggers. Undertryk i boligen er nødvendigt for at holde fugt ude af konstruktionen og sikre optimal luftgennemstrømning. Dette kaldes indregulering. Skidt og støv i kanalerne kan forringe luftgennemstrømningen, øge støjniveauet og energiforbruget.

Hvorfor indregulere?

Målet med indregulering af et varmegenvindingsanlæg er at opnå energibesparelse og et sundt indeklima. Luftstrømme justeres for at minimere hastigheden, da høj hastighed kan forøge støj og energiforbrug. Vi anbefaler indregulering for at sikre et sundt indeklima og et støjsvagt ventilationsanlæg, især ved ældre systemer eller ved udskiftning og ombygninger.

Hvordan foregår en komplet indregulering?

Vi starter med at beregne boligens grundluftmængde ifølge bygningsreglementet. Luftgennemstrømningen i hvert rum måles med en flowmåler. Disse målinger justeres i forhold til bygningsreglementets krav, så boligen får rette mængde luft i både indblæsnings- og udsugningskanaler. Alle ventiler justeres, så luftmængden passer til hvert rum, og vådrummenes ventiler sikrer fugtudtræk ifølge reglementet.

Bygningsreglementets krav til luftskifte:

Bygningsreglementet stiller krav til luftmængden i forskellige rumtyper. Grundventilationen skal være mindst 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmet etageareal, og et undertryk på 3-5% opretholdes for at forhindre fugtindtrængning. Forceret drift kræver i køkkenet mindst 72 m3/h, i bad mindst 54 m3/h og i bryggers eller WC uden bad 36 m3/h.